آدرس : اصفهان- خ شریف واقفی- حدفاصل ملک و گلزار
تلفن : 0311 - 2663420-30
آدرس رايانامه : school eslamesfahan ir