كسب مقام نايب قهرماني تيم واليبال دبيرستان اسلام 

در مسابقات واليبال دانش آموزي ناحيه 2 اصفهان

 

 

 

بقيه عكس ها را در اينجا مشاهده فرماييد.


 

جلسه آموزش خانواده دبيرستان اسلام

چهارشنبه12/9/93

 

بقيه عكس ها را در آلبوم سايت ببينيد. 


 

اسامي نفرات برگزيده جشن  تقدير از نخبگان

 


 

جشن تقدير از دانش آموزان برجسته دبيرستان اسلام (سه شنبه93/9/10)

 


 

 

                                              A FRIEND IN NEED IS FRIEND INDEED  ترجمه:دوست در نياز مندي؛دوست واقعي است.                              معادل:دوست آن باشد كه گيرد دست دوست در پريشان حالي ودرماندگي!

كلمات:NEEDنياز،احتياج INDEEDواقعي،حقيقي

 


 

بازيكنان تيم واليبال دانش آموزي دبيرستان اسلام

 

 


 

 

براي مشاهده جديدترين عكسها به آلبوم سايت مراجعه نماييد. 


 

كنكور آسان است چون گاو حيوان مودبي است؟!!

 

 


شعارسال تحصيلي 93-94دبيرستان اسلام
با محبت به همديگر
                         تلاش كنيم
                                       بياموزيم
                                                  تا برترين باشيم.

 


 

 

آدرس : اصفهان- خ شريف واقفي- حدفاصل ملك و گلزار
تلفن : 0311 - 2663420-30
آدرس رايانامه : school eslamesfahan ir

 

 

 

 

آدرس : اصفهان- خ شریف واقفی- حدفاصل ملک و گلزارتلفن : 031 - 32663410دورنگار : 031-32663420رايانامه : school@eslamesfahan.ir